Kostým Borat Mankini

Kostým Borat Mankini
Kostým Borat Mankini
Součástí kostýmu jsou zelené slipy